‰¢•¶–¼•ë
Editor Emeritus
Osamu YOSHIDA Osamu OGAWA  
Editor Takashi KOBAYASHI
Advisory Committee
Masatoshi ETO Kiyohide FUJIMOTO Tomohiko ICHIKAWA
Norio NONOMURA    
Associate Editors
Yasuhisa FUJII Mutsushi KAWAKITA Yoshiyuki KOJIMA
Mototsugu OYA Ryoichi SHIROKI Mikio SUGIMOTO
Editorial Board
Shusuke AKAMATSU Haruhito AZUMA Takashige ABE
Motoo ARAKI Tatsuo IGARASHI Tsukasa IGAWA
Taro IGUCHI Osamu ISHIZUKA Akihiro ITO
Kazuto ITO Keiichi ITO Naoki ITO
Noriyuki ITO Keiji INOUE Takahiro INOUE
Ryoichi IMAMURA Masatsugu IWAMURA Hirotsugu UEMURA
Osamu UKIMURA Junji UCHIDA Hideki ENOKIDA
Kazutoshi OKUBO Yoshio OHNO Hiroshi OKUNO
Wataru OBARA Akihiro KANEMATSU Takao KAMAI
Toshiyuki KAMOTO Tomomi KAMBA Eiji KIKUCHI
Hiroshi KITAMURA Hidefumi KINOSHITA Takahiro KIMURA
Haruki KUME Takuya KOIE Yasuo KOJIMOTO
Munekado KOJIMA Takashi KOYAMA Yukihiro KONDO
Takashi SAIKA Seiichi SAITO Naoto SASSA
Katsumi SHIGEMURA Nobuo SHINOHARA Koji SHIRAISHI
Toshitaka SHIN Yoshifumi SUGITA Kazuhiro SUZUKI
Hiroyoshi SUZUKI Makoto SUMITOMO Toshio TAKAGI
Satoru TAKAHASHI Satoshi TAKAHASHI Hiroyuki TAKAHASHI
Atsushi TAKENAKA Norihiko TSUCHIYA Akira TSUJIMURA
Toyonori TSUZUKI Akito TERAI Naoki TERADA
Satoshi TERAMUKAI Yoshihiko TOMITA Tohru NAKAGAWA
Koichi NAKAJIMA Kazuo NISHIMURA Hiroyuki NISHIYAMA
Mitsuru NOGUCHI Nobuhiro HAGA Tomonori HABUCHI
Isao HARA Nobuyuki HINATA Shiro HINOTSU
Takashi FUKAGAI Hiroshi FUKUHARA Tetsuya FUJIMURA
Shigeo HORIE Kazuhide MAKIYAMA Naoya MASUMORI
Yoshiyuki MATSUI Yoshiki MIKAMI Atsushi MIZOKAMI
Takashi MIZOWAKI Takahiko MITSUI Yasushi MIYAGAWA
Hideaki MIYAKE Jun MIYAZAKI Akira MIYAJIMA
Takahiro YASUI Toshinari YAMASAKI Shiniti YAMASHITA
Shingo YAMAMOTO Akira YOKOMIZO Koji YOSHIMURA
Koichiro WADA    
Managing Editor
Jin KONO Takayuki SUMIYOSHI  
Scientific Advisor Hitoshi YAMADA
Language Editor Sumiko KAIHARA
i2023.04j